Media

Sankt-Peterburqdan şəhərindən gələn heyət şəhər ekologiyasının yaxşılaşdırılması təcrübəsinin mübadiləsi üçün Ağ Şəhəri ziyarət etdi