Media

Bakı Ağ Şəhərin heyəti Jones Lang Lasalle (Moskva) təşkil etdiyi UrbanFest-də