Sərmayələr bu qədər sərfəli olmamışdır...
Şəhərlər bu qədər sürətlə böyüməmişdir...
Ətraf mühitin mühafizəsi bu qədər böyük olmamışdır...